Valsystemet i USA

Det var ju ganska nyligen val i USA. Tiden går dock fort och Biden har nu suttit på makten ett tag och hunnit få igenom en hel del av sin politik. Kanske mer än någon hade kunnat tro. Den nye presidenten har även fått igenom politik som man kanske inte trodde att han stod för, men jag kanske får tillfälle att skriva mer om detta i ett eventuellt kommande inlägg.

Eftersom jag bott i USA och eftersom jag är väldigt intresserad av amerikansk politik i allmänhet så får jag ofta en del frågor om hur systemet i USA fungerar. Eftersom systemet är så pass olikt det svenska så kan det ibland vara lite förvirrande för oss svenskar att förstå hur allt hänger ihop. Jag tänkte därför göra ett kortfattat försök att förklara några av de allra viktigaste elementen i den amerikanska demokratin.

Röstberättigande

En sak som skiljer USA och Sverige åt är valdeltagandet. Betydligt färre går och röstar i USA jämfört med hur vi har det i Sverige. Orsakerna till detta kan vara många och komplexa.

Alla amerikanska medborgare som fyllt 18 år kan registrera sig för att senare få rösta i valet. Rösträtten är dock inte något att ta för givet, I vissa delstater har man exempelvis regler som gör att man kan förlora sin rösträtt om man dömts för brott.

Elektorer

Som ni kanske har hört så är det inte folket som direkt utser presidenten, istället är detta en uppgift för elektorerna. När allmänheten röstar till presidentvalet så utser de indirekt elektorer som sedan väljer presidenten. Elektorerna har på förhand förbundit sig att rösta på den president som folket i deras respektive valkrets har valt. Även om elektorerna i praktiken skulle kunna gå emot folkets vilja så är detta extremt ovanligt. I praktiken röstar elektorerna så gått som alltid så som deras plikt är.

USAs två kamrar

Förutom valet till presidentposten är även valen till de två kamrarna, representanthuset och senaten av allra största vikt för hur landet styrs.

Senaten

Senaten är USAs lagstiftande församling. Viktiga uppgifter för senaten är bland annat att godkänna många av de beslut landets president gör för bland annat relationerna med andra länder, godkänna tillsättandet av högre poster och ämbeten samt att döma i mål gällande riksrätt. Varje delstat har två stycken senatorer. Detta gör att det mindre delstaterna får precis lika stor makt som de större.

Representanthuset

Platserna till representanthuset byts ut helt vartannat år i ett val som äger rum i november. Till skillnad från hur det fungerar i senaten så tillsätts representanthusets ledamöter för varje stat i förhållandet till statens folkmängd. Detta innebär exempelvis att delstaten Kalifornien är den delstat som har allra flest representanter i representanthuset. Precis som senaten är även representanthuset i allra högst involverad i lagstiftningsfrågor i landet. Man stiftar lagar på federal nivå genom att godkänna så kallade bills som måste passera genom denna kammare innan de kan bli verklighet.

Mer utmärkt information om valsystemet i USA kan man hitta hos Utrikespolitiska Institutet.